Τυμπανοπλαστική

Η τυμπανοπλαστική αφορά τη χειρουργική διόρθωση μίας διάτρητης τυμπανικής μεμβράνης ή/και παρεμβάσεις στην κοιλότητα και τα οστάρια του μέσω ωτός. Στόχοι της χειρουργικής διαδικασίας είναι η αποκατάσταση της ακεραιότητας του τυμπανικού υμένα, η αφαίρεση της παθολογίας και η βελτίωση της ακοής. Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται από την ικανότητα εξάλειψης της βλάβης από το μέσο αυτί.

Σε τι διαφέρει η μυριγγοπλαστική από την τυμπανοπλαστική;

Η μυριγγοπλαστική περιορίζεται στην τυμπανική μεμβράνη χωρίς να γίνονται χειρισμοί στα οστάρια και το μέσο αυτί. Η τυμπανοπλαστική περιλαμβάνει τόσο χειρισμούς στην τυμπανική μεμβράνη, όσο και παρεμβάσεις στο μέσο αυτί και τα οστάρια.

Πώς πραγματοποιείται η τυμπανοπλαστική;

Η τυμπανοπλαστική γίνεται με γενική αναισθησία με τεχνική όμοια με την μυριγγοπλαστική, ωστόσο ανάλογα με τον τύπο, διαρκεί περισσότερη ώρα καθώς απαιτεί περισσότερες παρεμβάσεις σε λεπτές δομές του μέσου ωτός. Η ανάρρωση και οι μετεγχειρητικές οδηγίες επίσης είναι παρόμοιες με της μυριγγοπλαστικής.

Είναι πάντα επιτυχής η διαδικασία της τυμπανοπλαστικής;

Η τυμπανοπλαστική είναι ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα χέρια ενός έμπειρου ωτοχειρουργού. Διάφορες χειρουργικές προσεγγίσεις και τεχνικές τοποθέτησης μοσχεύματος είναι πλέον διαθέσιμες για χρήση από το χειρουργό ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.