Ομιλητική Ακοομετρία

Με την ομιλητική ακοομετρία ελέγχεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να ακούει και να διακρίνει διάφορες λέξεις. Η τεχνική είναι αντίστοιχη με τη μέθοδο της ακοομετρίας καθαρών τόνων με τη διαφορά ότι στον εξεταζόμενο μέσω των ακουστικών του ακοομετρητή παρουσιάζονται λέξεις τις οποίες πρέπει να επαναλάβει προφορικά. Οι λέξεις που χορηγούνται είναι αναγκαίο να είναι απλές ώστε ο εξεταζόμενος να τις αναγνωρίζει, καθώς και «φωνητικά ισορροπημένες» σε σταθερά επίπεδα έντασης.