Χειρουργική Εξαίρεση Χολοστεατώματος

Χολοστεάτωμα καλείται η ανάπτυξη κυττάρων δέρματος σε «λάθος σημείο» στο εσωτερικό του αυτιού. Συνήθως τα χολοστεατώματα εμφανίζονται με υποτροπιάζουσα δύσοσμη ωτόρροια λόγω φλεγμονής που προκαλούν στους παρακείμενους ιστούς. Δεν είναι κακοήθους προέλευσης, όμως θα πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, όπως απώλεια ακοής, ισορροπίας και λοιμώξεις.

Πώς διεξάγεται η αφαίρεση του χολοστεατώματος;

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και συνήθως διαρκεί 2-3 ώρες. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει μαστοειδεκτομή αν εντοπιστεί νόσος στο μαστοειδές και τυμπανοπλαστική για την επιδιόρθωση της τυμπανικής μεμβράνης. Ο χειρουργός θα ελέγξει την εξάπλωση της βλάβης και θα φροντίσει για ολική εξάλειψη του χολοστεατώματος με παράλληλη αναδόμηση του αυτιού. Ο ακριβής τύπος επέμβασης καθορίζεται από το στάδιο της νόσου κατά τη στιγμή της χειρουργικής επέμβασης. Πάντα, αποτελεί προτεραιότητα μας-όπου είναι εφικτό-να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τη φυσιολογική ανατομία του αυτιού.

Μπορεί το χολοστεάτωμα να επανέλθει μετά τη χειρουργική επέμβαση;

Η χειρουργική εξαίρεση ενός χολοστεατώματος αποτελεί κάθε φορά μία ξεχωριστή πρόκληση για το χειρουργό. Ένα χολοστεάτωμα μπορεί να επανέλθει ή να δημιουργηθεί καινούργιο ακόμα και στο υγιές αυτί. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει τακτική μελλοντική παρακολούθηση του ατόμου. Αν και ο χειρουργός φροντίζει για την πλήρη εξάλειψη της βλάβης, ορισμένες φορές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου το χολοστεάτωμα έχει επεκταθεί και διαβρώσει τις φυσιολογικές δομές, ίσως απαιτηθεί και δεύτερη επέμβαση για τυχόν υπολείμματα κυττάρων που παρέμειναν.

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τη θεραπεία του χολοστεατώματος πέρα από τη χειρουργική επέμβαση;

Η χειρουργική εξαίρεση του χολοστεατώματος αποτελεί μονόδρομο και τη μοναδική οριστική λύση. Ορισμένοι ασθενείς ίσως προτιμήσουν να περιμένουν μέχρι να εμφανιστεί κάποια ενόχληση ή επιπλοκή πριν εξετάσουν τη χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η αναλυτική περιγραφή της πάθησης και της χειρουργικής διαδικασίας που παρέχεται σε κάθε ασθενή μας θα καθησυχάσει και θα οδηγήσει το άτομο να λάβει έγκαιρα τη σωστή απόφαση για την υγεία του.