Ενδείξεις Κοχλιακής Εμφύτευσης

Το FDA ενέκρινε για πρώτη φορά την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος στα μέσα της δεκαετίας του 1980 για τη θεραπεία της απώλειας ακοής σε ενήλικες. Μερικά χρόνια αργότερα, τα κοχλιακά εμφυτεύματα έλαβαν έγκριση για χρήση σε επιλέξιμα παιδιά.

Υποψήφιοι για κοχλιακή εμφύτευση θεωρούνται παιδιά κι ενήλικες που πάσχουν από:

  • Πολύ σοβαρή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ( >91 dB HL) και στα δύο αυτιά
  • Σοβαρή αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (70-90 dB HL) χωρίς θετικά αποτελέσματα από τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας για διάστημα 3-6 μηνών
  • Βαρηκοΐα με μικρή δυνατότητα διάκρισης και κατανόησης της ομιλίας (διακριτική ικανότητα στην ομιλητική ακοομετρία <50%)
  • Βαρηκοΐα στις χαμηλές συχνότητες (250-500 Hz) με υπολειπόμενη ακοή της τάξεως των ≤60 dΒ HL και με μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες
  • Μονόπλευρη κώφωση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 5 ετών
  • Μη ανεκτές εμβοές μετά από αιφνίδια μονόπλευρη βαρηκοΐα