Παιχνιδοακοομετρία

Σε παιδιά ηλικίας 2-5 ετών η εφαρμοζόμενη μέθοδος είναι η παιχνιδοακοομετρία, η οποία έχει πολλά κοινά σημεία με την ακοομετρία καθαρών τόνων. Το παιδί διδάσκεται να παίζει ένα παιχνίδι (για παράδειγμα να περνά ξύλινους κρίκους σ’ έναν άξονα, να ρίχνει ξύλινους κύβους σε ένα κουτί ή καλάθι) κάθε φορά που ακούει έναν ήχο.