Διαδικασία Κοχλιακής Εμφύτευσης

Απαιτεί τόσο χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση της συσκευής, όσο και σημαντική αποκατάσταση το επόμενο διάστημα. Η τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος γίνεται με γενική αναισθησία μέσω μίας τομής που πραγματοποιείται πίσω από το αυτί. Η συνηθισμένη διάρκεια της επέμβασης είναι 2-3 ώρες και ο ασθενής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη ημέρα. Η εμφύτευση είναι ασφαλής, αν και σπάνια μπορεί να παρουσιαστούν επιπλοκές, όπως και στις υπόλοιπες ωτοχειρουργικές επεμβάσεις (προσωρινή ή μόνιμη βλάβη του προσωπικού νεύρου, υπαισθησία του προσώπου, ζάλη, εμβοές, λοίμωξη). Είναι αναμενόμενο να μην αποδίδουν όλοι στο ίδιο επίπεδο με το κοχλιακό εμφύτευμα, γι’ αυτό η απόφαση για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος πρέπει να λαμβάνεται από έμπειρο χειρουργό ακολουθώντας τα ιατρικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί.