Ακοομετρία Οπτικής Ενίσχυσης

Η εξέταση αφορά παιδιά ηλικίας 5 μηνών έως 2 ετών και βασίζεται στο γεγονός ότι ένα παιδί με φυσιολογική ακοή αντιδρά με στροφή της κεφαλής προς την πηγή του ακουστικού ερεθίσματος. Η αντίδραση αυτή μπορεί να ενισχυθεί προσφέροντας ως ανταμοιβή στο παιδί μία ενδιαφέρουσα οπτική παράσταση, όπως ένα φωτεινό παιχνίδι ή προβολή ενός βίντεο με κινούμενα σχέδια. Το παιδί συνήθως είναι καθιστό στα γόνατα ενός γονέα και γυρίζει το κεφάλι κάθε φορά που ακούει έναν ήχο που προέρχεται από ηχεία ή ακουστικά. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καθοριστεί η μικρότερη ένταση του ακουστικού ερεθίσματος η οποία προκαλεί απάντηση.