Κοχλιακά Εμφυτεύματα

Δύο λόγια για την κοχλιακή εμφύτευση

Με την Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Τεχνική Εμφύτευσης Κοχλιακού Εμφυτεύματος (Minimally Invasive Cochlear Implant Surgery) που εφαρμόζει ο Δρ. Αθανασόπουλος, οι περισσότεροι ασθενείς αισθάνονται καλά για να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ημέρα της επέμβασης ή την επόμενη, ενώ η μικρή τομή που δημιουργείται δεν είναι ορατή. Η αμφίπλευρη κοχλιακή εμφύτευση μπορεί να γίνει σε ένα χειρουργικό χρόνο ώστε οι ασθενείς να μην υποβάλλονται σε επιπλέον ταλαιπωρία. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα θα ενεργοποιηθούν σε 2-3 εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας βασίζεται στην άριστη γνώση, την πολυετή εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση του χειρουργού και της ομάδας ειδικών που τον πλαισιώνει, αντιμετωπίζοντας τις πολυποίκιλες ανάγκες προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Η εμφύτευση μπορεί να γίνει σε βρέφη από τον 9ο μήνα ζωής τους και σε ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας. Στόχος μας είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών ώστε να ακολουθήσουν μία φυσιολογική ζωή χωρίς περιορισμούς και να επανενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.