Προσδοκίες Μετά Από Κοχλιακή Εμφύτευση

Είναι βέβαιο ότι κάθε ασθενής που έχει ένδειξη και λάβει κοχλιακό εμφύτευμα θα έχει όφελος. Τα περισσότερα άτομα θα κατανοούν τους ήχους του περιβάλλοντος, θα μιλούν, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο, να ακούσουν μουσική, να παρακολουθήσουν το σχολείο ή να εργαστούν. Καθοριστικό ρόλο στις παραπάνω κατακτήσεις διαδραματίζει η ηλικία διάγνωσης του προβλήματος και η ηλικία εμφύτευσης, το οικογενειακό περιβάλλον και η συνέπεια ως προ τη χρήση της συσκευής. Συστήνεται το κοχλιακό εμφύτευμα να χρησιμοποιείται συνεχώς εκτός από τις ώρες ύπνου και κατά το μπάνιο. Η συνεχής χρήση της συσκευής και η εξάσκηση βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ακουστικές ικανότητες του ατόμου. Εφόσον πρόκειται για παιδιά, βασικό ρόλο έχουν οι γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να επιδείξουν υπομονή και επιμονή. Θα πρέπει διαρκώς να δίνουν στο παιδί ηχητικά ερεθίσματα ώστε σταδιακά και υπό την καθοδήγηση του λογοθεραπευτή να ξεκινήσει η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Τα παιδιά που έχουν κοχλιακό εμφύτευμα φαίνεται ότι προσβάλλονται ευκολότερα από μηνιγγίτιδα, γι’ αυτό θα πρέπει να έχει προηγηθεί εμβολιασμός για τα πιο κοινά μικρόβια που προκαλούν μηνιγγίτιδα (πνευμονιόκοκκος, αιμόφιλος τύπου β, μηνιγγιτιδόκοκκος) σε κάθε παιδί που πρόκειται να υποβληθεί σε εμφύτευση.