Τραυματισμοί-Κακώσεις Ρινός


Οι τραυματισμοί – κακώσεις ρινός αναφέρονται σε τραυματισμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τμήμα της μύτης, καθώς και στις περιοχές που την περιβάλλουν και την υποστηρίζουν.

Οι τραυματισμοί και οι κακώσεις της ρινός (συχνά χαρακτηρίζονται από τους ασθενείς με τον όρο «σπασμένη μύτη») μπορεί να προκαλέσουν από ήπια έως σοβαρού βαθμού προβλήματα.

Ο γιατρός που θα θέσει τη σωστή διάγνωση και θα ορίσει την κατάλληλη θεραπεία είναι ο Ωρλ.

Τραυματισμοί-Κακώσεις Ρινός

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες που προκαλούν τραυματισμούς – κακώσεις ρινός;

Η θέση της μύτης στο πρόσωπο καθιστά τα ρινικά οστά, το χόνδρο και το μαλακό ιστό ιδιαίτερα ευάλωτα σε τραυματισμούς.

Οι πιο κοινές αιτίες που προκαλούν ρινικό τραύμα περιλαμβάνουν:

 • Πτώσεις
 • Αθλητικούς τραυματισμούς-κακώσεις
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Σωματική επίθεση
 • Ερεθισμό από εισπνοή ορισμένων ουσιών
 • Εισχώρηση ξένου σώματος

5 βασικές εκδηλώσεις από τραυματισμούς – κακώσεις ρινός

Ουσιαστικά, υπάρχουν 5 βασικές εκδηλώσεις ως απόρροια τραυματισμού – κακώσεων στη μύτη:

 1. Ρινορραγία

Ακόμα και μικροτραυματισμοί στη μύτη μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία, η οποία σταματά εύκολα με την εφαρμογή σωστής τεχνικής: τοποθέτηση του κεφαλιού με κλίση προς τα εμπρός και άσκηση πίεσης στο μαλακό σημείο. Αν η αιμορραγία επιμείνει, τότε το άτομο θα πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό.

 1. Οίδημα ρινός

Είναι αρκετά συχνή η δημιουργία οιδήματος στην εξωτερική επιφάνεια της μύτης, το οποίο συνήθως υποχωρεί μέσα σε 4-5 ημέρες. Μπορεί να συνυπάρχει κάταγμα.

Επικοινωνία Δρ. Αθανασόπουλος

 1. Κάταγμα ρινικών οστών με ή χωρίς παρεκτόπιση

Ο τραυματισμός στη μία πλευρά της μύτης προκαλεί παρέκκλιση των ρινικών οστών προς την αντίθετη πλευρά, ενώ στη ράχη προκαλεί καθίζηση-εμβύθιση της μύτης. Συνοδεύονται από πόνο και οίδημα των μαλακών μορίων, το οποίο προσωρινά μπορεί να συγκαλύψει την υποκείμενη παραμόρφωση της μύτης. Τα κατάγματα των ρινικών οστών κατά κανόνα ανατάσσονται την ίδια ημέρα. Διαφορετικά πρέπει να διορθωθούν πριν συμπληρωθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που έλαβαν χώρα.

 1. Αιμάτωμα ρινικού διαφράγματος

Το αιμάτωμα ρινικού διαφράγματος προκαλείται από συγκέντρωση αίματος στο κεντρικό τοίχωμα της μύτης και πρέπει να παροχετευθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο χόνδρο και παραμόρφωση του σχήματος της μύτης.

 1. Ρινική δυσχέρεια αναπνοής από ξένο αντικείμενο

Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως μικρά παιδιά τα οποία συχνά τοποθετούν αντικείμενα στη μύτη τους πάνω στο παιχνίδι. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά.

Πότε οι τραυματισμοί – κακώσεις ρινός έχουν αυξημένη επικινδυνότητα και πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε;

Τα σημεία που δεν πρέπει να παραβλέψει κάποιος μετά από έναν τραυματισμό – κάκωση στη μύτη είναι:

 • Εμμένουσα ρινορραγία
 • Έντονη ρινική δυσχέρεια
 • Αλλαγή σχήματος της μύτης
 • Θλαστικό τραύμα (σκίσιμο στο δέρμα της μύτης – αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης)
 • Σχηματισμός αιματώματος/αποστήματος στο διάφραγμα
 • Επίμονη εκροή υγρού από το ρουθούνι (εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από τραυματισμό στο κεφάλι ή τη μύτη)