Ακοομετρία Ελευθέρου Πεδίου

Σε βρέφη, νήπια αλλά και ενήλικες που για διάφορους λόγους δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν ακουστικά, οι ήχοι δίνονται ελεύθερα στο χώρο μέσω ηχείων τοποθετημένων υπό συγκεκριμένη γωνία και απόσταση από το πρόσωπο του εξεταζόμενου. Το εξεταζόμενο άτομο κάθεται σε καθορισμένη θέση στο δωμάτιο εξέτασης κοιτώντας μπροστά. Δεν χρησιμοποιούνται καθαροί τόνοι λόγω πιθανότητας σχηματισμού στάσιμων κυμάτων εντός του ηχητικού πεδίου τα οποία θα τροποποιούσαν την ένταση του σήματος.