Ωτοακουστικές Εκπομπές

Αποτελεί αξιόπιστη αντικειμενική μέθοδο μέτρησης της λειτουργίας του κοχλία. Ένα μαλακό βύσμα τοποθετείται στον έξω ακουστικό πόρο και με τη χορήγηση κατάλληλου ακουστικού ερεθίσματος διεγείρεται ο κοχλίας, ο οποίος αντιδρά με ήχους χαμηλής έντασης που στη συνέχεια ανιχνεύονται από το μικρόφωνο του βύσματος. Η καταγραφή ωτοακουστικών εκπομπών σημαίνει φυσιολογική κοχλιακή λειτουργία. Ως ανιχνευτική εξέταση, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας στα νεογνά. Ως διαγνωστική εξέταση συμβάλλει στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας.