Διάτρηση Τυμπάνου


Διάτρηση τυμπάνου είναι η περίπτωση κατά την οποία παρουσιάζεται τρύπα ή ρήξη στην τυμπανική μεμβράνη (τύμπανο) του ωτός, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ του εξωτερικού και του μέσου αυτιού. Οι περισσότερες διατρήσεις επουλώνονται εντός μερικών εβδομάδων με υποστηρικτική κυρίως θεραπεία. Ωστόσο, απαιτείται ιατρική εκτίμηση από Ωρλ για την πρόληψη λοιμώξεων του αυτιού, καθώς και άλλων δυνητικών επιπλοκών όπως απώλεια ακοής, χρόνια μέση ωτίτιδα, χολοστεάτωμα και μαστοειδίτιδα.

Ποιες είναι οι αιτίες της διάτρησης τυμπάνου;

Η διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και παρατηρείται κυρίως στον παιδιατρικό πληθυσμό, όπου και σχετίζεται με την οξεία μέση ωτίτιδα. Καθώς αυξάνεται η ηλικία του ασθενούς, το τραύμα γίνεται η πιο πιθανή αιτία διάτρησης. Διάτρηση τυμπάνου μπορεί να προκληθεί και από:

  • Βαρότραυμα [απότομες μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης από εκρήξεις, καταδύσεις ή αεροπορικά ταξίδια (πάθηση αεροσυνοδών)]
  • Δυνατούς ήχους ή έκρηξη
  • Τραύμα κεφαλής
  • Εισαγωγή αντικειμένων στο αυτί

Διάτρηση τυμπάνου: Συμπτώματα

Ένας ασθενής μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει υποστεί διάτρηση τυμπάνου αν εμφανίσει ξαφνικά πόνο στο αυτί που υποχωρεί γρήγορα και συνοδεύεται από:

  • Εκροή βλεννώδους πύου ή υγρού με αίμα από το αυτί
  • Απώλεια ακοής/βαρηκοΐα
  • Εμβοές (ήχοι κουδουνίσματος στο αυτί)
  • Ίλιγγο-ζάλη
  • Ναυτία και έμετο

Επικοινωνία Δρ. Αθανασόπουλος

Τι συμβαίνει όταν εισέλθει νερό μέσα από τη διάτρηση του τυμπάνου;

Όταν υπάρχει διάτρηση τυμπάνου είναι πολύ σημαντικό το αυτί να διατηρείται στεγνό. Στην περίπτωση που εισέλθει νερό αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθεί μόλυνση. Για να αποφευχθεί η είσοδος νερού στο αυτί, ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει ωτοασπίδες. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετήσει στην είσοδο του έξω ακουστικού πόρου βαμβάκι εμποτισμένο με λάδι ή βαζελίνη.

Διάτρηση τυμπάνου: Πότε υπάρχει εκροή πύου από το αυτί;

Η χρόνια ή υποτροπιάζουσα εκροή πύου από το αυτί συμβαίνει όταν υπάρχει διάτρηση στο τύμπανο με συνοδό φλεγμονή του μέσου ωτός. Πυώδες υγρό ρέει στον έξω ακουστικό πόρο μέσω της διάτρησης του τυμπάνου. Η θεραπεία με αντιβιοτικά, κατά κανόνα, βοηθά στην εξάλειψη της ενεργού φλεγμονής. Μετά την εκρίζωση της λοίμωξης, ένα διάτρητο τύμπανο μπορεί να χρειαστεί να επιδιορθωθεί ώστε να προληφθεί νέα μελλοντική λοίμωξη.

Διάτρηση Τυμπάνου

Διάτρηση τυμπάνου: Διάγνωση

Η διάγνωση της διάτρησης τυμπάνου γίνεται από ωρλ και προκύπτει μετά από κλινική επισκόπηση με τη χρήση ωτοσκοπίου/μικροσκοπίου/ενδοσκοπίου. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να συστηθεί πρόσθετος εργαστηριακός έλεγχος (όπως καλλιέργεια) για τον προσδιορισμό ύπαρξης ή όχι βακτηριακής λοίμωξης του μέσου ωτός.

Ο ακοολογικός έλεγχος αποτελεί, επίσης, εξέταση υψηλής διαγνωστικής αξίας, η οποία αναδεικνύει την ακουστική ικανότητα του ασθενούς.

Διάτρηση Τυμπάνου

Πότε είναι αναγκαία η τυμπανοπλαστική για την αντιμετώπιση της διάτρησης τυμπάνου;

Η τυμπανοπλαστική είναι αναγκαία σε περιστατικά στα οποία η τρύπα είναι πολύ μεγάλη ή δεν επουλώνεται έπειτα από χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων. Η διάτρηση τότε χαρακτηρίζεται μόνιμη και απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση.

Η τυμπανοπλαστική είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του τυμπάνου, καθώς προσφέρει αισθητή βελτίωση στην ακοή. Επιπλέον, το άτομο μπορεί να απολαμβάνει άφοβα τις θαλάσσιες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα προφυλάσσεται από την εμφάνιση άλλων μορφών χρόνιας ωτίτιδας.