Ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική

Όπως σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, έτσι και στον τομέα της ωτορινολαρυγγολογίας, και ειδικότερα στην ωτοχειρουργική, προτιμώνται οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο των ενδοσκοπίων μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουμε και σε χειρουργικές επεμβάσεις στο αυτί. Παρόλο που αρχικά οι εφαρμογές αυτές αντιμετωπίστηκαν με επιφύλαξη, πλέον, η ενδοσκοπική χειρουργική του αυτιού είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μεγάλα ωτοχειρουργικά κέντρα του εξωτερικού και χαρακτηρίζεται ως «επαναστατική».

Ορισμός ενδοσκοπικής ωτοχειρουργικής

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση που δίνει πρόσβαση σε εσωτερικές δομές του αυτιού μέσω του έξω ακουστικού πόρου, του φυσιολογικού δηλαδή ανοίγματος του αυτιού, χωρίς να χρειάζεται τομή πίσω από το αυτί, όπως γίνεται στην παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση.

Πώς πραγματοποιείται η ενδοσκοπική ωτοχειρουγική;

Χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα ενδοσκόπια, τα οποία είναι πολύ στενά όργανα που φέρουν φωτεινή πηγή και κάμερα υψηλής ευκρίνειας, ώστε να βλέπει ο χειρουργός τις μικροσκοπικές λεπτές δομές της περιοχής. Καθώς το είδος της χειρουργικής επέμβασης συνδέεται άρρηκτα με την επιτυχία της διαδικασίας και το χρόνο ανάρρωσης του ασθενή, η ενδοσκοπική ωτοχειρουργική φαίνεται να αποτελεί έναν λιγότερο επεμβατικό -αλλά εξίσου αποτελεσματικό- τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων του αυτιού.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής ωτοχειρουργικής;

  • Οι τομές που εκτελούνται υπό την καθοδήγηση των ενδοσκοπίων είναι μικρότερες σε σύγκριση με τις συμβατικές μεγάλες τομές πίσω από το αυτί.
  • Το χειρουργικό πεδίο είναι σαφώς ευκρινέστερο με επακόλουθο την πληρέστερη και ριζικότερη αντιμετώπιση της παθολογίας του μέσου ωτός.
  • Αποκαλύπτονται εσοχές, περιοχές πίσω από τις γωνίες ή «κρυμμένοι χώροι» των εσωτερικών δομών που ίσως δεν μπορούμε να δούμε με το μικροσκόπιο.
  • Μετεγχειρητικά, ο ασθενής δύναται να επιστρέψει σπίτι του την ίδια ημέρα, όπως επίσης και στις καθημερινές του δραστηριότητες πολύ σύντομα ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες για την μετεγχειρητική του φροντίδα.
  • Τα χειρουργικά αποτελέσματα μέσω της ενδοσκοπικής προσέγγισης είναι αντίστοιχα με εκείνα που επιτυγχάνονται με τη μικροσκοπική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, οι εφαρμογές της ενδοσκοπικής χειρουργικής του αυτιού γίνονται ακόμα πιο δημοφιλείς.
  • Φυσικά, το ενδοσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το μικροσκόπιο. Για παράδειγμα, μετά την αφαίρεση ενός χολοστεατώματος, ο χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει το ενδοσκόπιο για να διερευνήσει αν παρέμεινε ή όχι υπολειμματική νόσος.

Μπορώ να επιλέξω η επέμβαση στο αυτί μου να γίνει με αυτόν τον τρόπο;

Ο ασθενής θα ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία, τα πλεονεκτήματα της τεχνικής και τα οφέλη της, ώστε να μπορέσει να επιλέξει με την καθοδήγηση του χειρουργού-την καταλληλότερη για την πάθηση του-μέθοδο αποκατάστασης.