Βατράχιο


Το βατράχιο συνιστά καλοήθη διόγκωση στο έδαφος του στόματος και εμφανίζεται συνήθως τις τρεις πρώτες δεκαετίες της ζωής. Έλαβε την ονομασία του καθώς μοιάζει με «κοιλιά βατράχου» και μπορεί να ποικίλλει σε μέγεθος.
Ορισμένα βατράχια παραμένουν μικρά και ασυμπτωματικά, ενώ άλλα μεγαλώνουν προκαλώντας ενοχλήσεις.

Με κριτήριο το σημείο εμφάνισης, το βατράχιο ταξινομείται σε:

 • Απλό ή ενδοστοματικό
 • Καταδυόμενο ή τραχηλικό
 • Μεικτό

Το απλό βατράχιο συνήθως προκαλείται από μερική απόφραξη του πόρου του υπογλώσσιου σιελογόνου αδένα.

Όσον αφορά το καταδυόμενο βατράχιο, χαρακτηρίζεται από πλήρη απόφραξη και ρήξη του πόρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθεί απελευθέρωση του βλεννώδους περιεχομένου του στους περιβάλλοντες ιστούς.

Βατράχιο: Ποια είναι τα συμπτώματα που προκαλεί;

Το βατράχιο συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα όπως πόνο, οπότε μπορεί να μην γίνει αντιληπτό έως ότου αυξηθεί σε μέγεθος. Το καταδυόμενο βατράχιο μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω συμπτώματα όπως:

 • Δυσκαταποσία
 • Αδυναμία μάσησης
 • Δυσκολία στην ομιλία και την άρθρωση
 • Παρεκτόπιση της γλώσσας

Ένα βατράχιο μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικό χρώμα, ανάλογα με το βάθος της κύστης. Έτσι, μπορεί να είναι είτε ροζ είτε μπλε.

Βατράχιο: Πώς προκαλείται η ανάπτυξή του;

Η αιτιοπαθογένεια του βατράχιου παραμένει ακόμα άγνωστη, όμως η ανάπτυξή του έχει σχετιστεί με συγγενείς ανωμαλίες. Συχνά, επίσης, θεωρούνται υπαίτιες οι παθήσεις του υπογλώσσιου αδένα και προηγηθέντες τραυματισμοί στην περιοχή του ελάσσονος σιελογόνου αδένα.

Βατράχιο: Πώς τίθεται η τελική διάγνωσή του;

Η τελική διάγνωση του βατραχίου τίθεται από Χειρουργό Ωρλ και βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενούς. Παράλληλα διεξάγεται απεικονιστικός έλεγχος, ο οποίος προσδιορίζει το βαθμό σοβαρότητας και την ακριβή θέση του βατραχίου. Αυτές οι εξετάσεις συμβάλλουν στη διαφοροδιάγνωση του βατραχίου από άλλες παθήσεις με παρεμφερή συμπτώματα όπως:

 • Απόστημα
 • Δερμοειδής κύστη
 • Κυστικό ύγρωμα
 • Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
 • Λεμφαγγείωμα

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές για το βατράχιο;

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για την οριστική αντιμετώπιση του βατραχίου. Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του, υπάρχουν διάφορες χειρουργικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία του. Αυτές περιλαμβάνουν τη μαρσιποποίηση του τοιχώματος, την εκτομή και την αφαίρεση του εμπλεκόμενου υπογλώσσιου αδένα.

Η αφαίρεση του βατραχίου με διατήρηση του αδένα ενδέχεται να μην επιλύσει το πρόβλημα και το βατράχιο να αναπτυχθεί εκ νέου.
Το απλό βατράχιο χειρουργείται με ενδοστοματική προσπέλαση, ενώ στην περίπτωση του καταδυόμενου μπορεί να χρειαστεί και τομή στον τράχηλο.

Επικοινωνία Δρ. Αθανασόπουλος