Χρόνια Μέση Ωτίτιδα


Η χρόνια μέση ωτίτιδα αναφέρεται σε συγκεκριμένα μακροχρόνια προβλήματα του μέσου ωτός, όπως η διάτρηση στο τύμπανο που δεν επουλώνεται εντός 12 εβδομάδων και η φλεγμονή στο μέσο αυτί που δεν υποχωρεί ή υποτροπιάζει.

Οι κύριες μορφές της χρόνιας μέσης ωτίτιδας είναι οι παρακάτω:

  • Διάτρηση τυμπάνου (τρύπα στο τύμπανο)
  • Χρόνια ή υποτροπιάζουσα εκροή πύου από το αυτί
  • Χρόνια μέση ωτίτιδα με παρουσία χολοστεατώματος

Τι προκαλεί τη χρόνια μέση ωτίτιδα;

Το μέσο αυτί συνδέεται με το ανώτερο τμήμα του φάρυγγα μέσω ενός καναλιού που ονομάζεται ευσταχιανή σάλπιγγα. Αυτός ο σωλήνας βοηθάει στην εξίσωση της πίεσης μεταξύ του μέσου αυτιού και του περιβάλλοντος. Όταν η ευσταχιανή σάλπιγγα δυσλειτουργεί, είτε για λόγους γενετικούς, είτε λόγω φλεγμονής (πχ κρυολόγημα ή αλλεργία), η φυσιολογική λειτουργία του μέσου αυτιού διαταράσσεται με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υγρού πίσω από το τύμπανο στα αρχικά στάδια. Σε αυτό το υγρό είναι εύκολο να αναπτυχθούν βακτήρια και ιοί, προκαλώντας επανειλημμένα επεισόδια οξείας μέσης ωτίτιδας, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε χρόνιες αλλοιώσεις των δομών του μέσου αυτιού.

Πρόληψη χρόνιας μέσης ωτίτιδας

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την πρόληψη της χρόνιας μέσης ωτίτιδας είναι η άμεση θεραπεία οποιασδήποτε φλεγμονής του αυτιού. Ένα παιδί με χρόνια προβλήματα μπορεί να χρειαστεί τοποθέτηση ειδικών σωληνίσκων αερισμού στο αυτί (σωληνίσκοι αερισμού ώτων). Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αυτιού, καθώς ο αέρας θα ρέει κανονικά στο μέσο αυτί.

Χρόνια Μέση Ωτίτιδα

Ποια συμπτώματα της χρόνιας μέσης ωτίτιδας απαιτούν άμεση διερεύνηση;

  • Ίλιγγος ζάλη
  • Παράλυση του προσωπικού νεύρου (παράλυση της μισής πλευράς του προσώπου)
  • Οίδημα και ερυθρότητα πίσω από το αυτί, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει εξάπλωση της λοίμωξης στο μαστοειδές οστό (μαστοειδίτιδα)
  • Πυρετός, πονοκέφαλος και σύγχυση

Τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να ομοιάζουν με συμπτώματα άλλων παθήσεων. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε άμεσα με τον εξειδικευμένο Χειρουργό Ωρλ Ιωάννη Αθανασόπουλο προς διερεύνηση.

Υπάρχει θεραπεία για τη χρόνια μέση ωτίτιδα;

Ανάλογα με το στάδιο και την έκταση της πάθησης, προτείνεται η κατάλληλη θεραπεία. Η θεραπεία με αντιβιοτικά βοηθά, κατά κανόνα, στην εξάλειψη της ενεργού φλεγμονής. Μετά την εκρίζωση της λοίμωξης, ένα διάτρητο τύμπανο μπορεί να χρειαστεί επιδιόρθωση ώστε να προληφθούν μελλοντικές λοιμώξεις. Στην περίπτωση χολοστεατώματος, είναι απαραίτητη η χειρουργική αφαίρεσή του.

Πόσες ημέρες νοσηλείας χρειάζονται;

Στην περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Το ποσοστό επιτυχούς επιδιόρθωσης στα χέρια ενός έμπειρου Ωρλ είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αν το παιδί έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που δεν είχε αποτέλεσμα, το ποσοστό επιτυχίας της νέας χειρουργικής επέμβασης αναμένεται χαμηλότερο.

Επικοινωνία Δρ. Αθανασόπουλος