Κόστος Κοχλιακού Εμφυτεύματος

Το κόστος είναι σημαντικό (~25.000 ευρώ), ωστόσο τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη τοποθέτησης σε αναγνωρισμένο κέντρο κοχλιακών εμφυτεύσεων, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.). Μπορεί να τοποθετηθούν στο άτομο δύο εμφυτεύματα με μία χειρουργική επέμβαση ή με δύο επεμβάσεις που θα απέχουν μεταξύ τους μερικούς μήνες.