Συμμετοχή στο 14ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Με χαρά συμμετείχαμε στο 14ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο: η Παιδιατρική στην Πράξη, που διοργάνωσε το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και έλαβε χώρα στις 23-24 Οκτωβρίου 2021. Η ομιλία αφορούσε τα “Προβλήματα ακοής και τους τρόπους υποβοήθησης ” και μέσω web παρακολουθήθηκε από πλήθος παιδιάτρων, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα για ένα παιδί.