“Παιδί και ΩΡΛ” στο περιοδικό Χαρούμενα Πρωτάκια

Το περιοδικό “Χαρούμενα Πρωτάκια – the BOOM edition” διανεμήθηκε σε 20.000 παιδιά που πήγαν πρώτη δημοτικού σε όλη την Ελλάδα!