Ακοολογία Νευροωτολογία

Από το 2014 έως το 2018, διετέλεσα Διευθυντής του Ακοολογικού Τμήματος και της Μονάδας Κοχλιακών Εμφυτεύσεων του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το Τμήμα, το οποίο οργανώθηκε και λειτουργούσε υπό πρότυπες συνθήκες, αντιμετώπιζε περίπου 3.000 παιδιά ετησίως διενεργώντας 7.000 ακοολογικές εξετάσεις. Το 2014, παρακολούθησα τον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχης Μονάδας Κοχλιακών Εμφυτεύσεων του εξωτερικού, η οποία εδράζεται στην Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Freiburg στη Γερμανία. Παράλληλα, καθιέρωσα για πρώτη φορά στην Ελλάδα την αμφοτερόπλευρη κοχλιακή εμφύτευση, με το μικρότερο ασθενή που έλαβε κοχλιακό εμφύτευμα άμφω σε ένα χειρουργικό χρόνο να είναι μόλις 10 μηνών.