Βατράχιο

Το βατράχιο συνιστά καλοήθη διόγκωση στο έδαφος του στόματος και εμφανίζεται συνήθως τις τρεις πρώτες δεκαετίες της ζωής. Έλαβε την ονομασία του καθώς μοιάζει με «κοιλιά βατράχου» και μπορεί να ποικίλλει σε μέγεθος. Ορισμένα βατράχια παραμένουν μικρά και ασυμπτωματικά, ενώ άλλα μεγαλώνουν προκαλώντας ενοχλήσεις. Με κριτήριο το σημείο εμφάνισης, ταξινομείται σε: απλό ή ενδοστοματικό, καταδυόμενο ή τραχηλικό και μικτό. Το απλό βατράχιο συνήθως προκαλείται από μερική απόφραξη του πόρου του υπογλώσσιου σιελογόνου αδένα, ενώ το καταδυόμενο από πλήρη απόφραξη και ρήξη του πόρου, με επακόλουθη απελευθέρωση του περιεχομένου του στους περιβάλλοντες ιστούς.

Ποια είναι τα συμπτώματα του βατράχιου;

Το βατράχιο συνήθως δεν προκαλεί πόνο, οπότε μπορεί να μην γίνει αντιληπτό έως ότου αυξηθεί σε μέγεθος. Το καταδυόμενο βατράχιο μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω συμπτώματα όπως δυσκαταποσία, δυσκολία στην ομιλία και την άρθρωση και παρεκτόπιση της γλώσσας.

Τι προκαλεί την ανάπτυξη του βατράχιου;

Η αιτιοπαθογένεια του βατράχιου παραμένει ακόμα άγνωστη, όμως η εμφάνισή του έχει σχετιστεί με συγγενείς ανωμαλίες, παθήσεις του υπογλώσσιου αδένα και προηγηθέντες τραυματισμούς στην περιοχή.

Πώς τίθεται η τελική διάγνωση του βατράχιου;

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενούς, ενώ παράλληλα διεξάγεται απεικονιστικός έλεγχος. Αυτές οι εξετάσεις θα συμβάλλουν στη διαφοροδιάγνωση του από άλλες καταστάσεις με παρεμφερή συμπτώματα όπως απόστημα, δερμοειδής κύστη κλπ.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές για το βατράχιο;

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο προς την οριστική αντιμετώπιση του βατράχιου. Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του, υπάρχουν διάφορες χειρουργικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία του, συμπεριλαμβανομένης της μαρσιποποίησης, της εκτομής και της αφαίρεσης του εμπλεκόμενου υπογλώσσιου αδένα. Η αφαίρεση του βατράχιου με διατήρηση του αδένα ενδέχεται να μην επιλύσει το πρόβλημα και το βατράχιο να αναπτυχθεί εκ νέου. Το απλό βατράχιο χειρουργείται με ενδοστοματική προσπέλαση, ενώ στην περίπτωση του καταδυόμενου μπορεί να χρειαστεί και τομή στον τράχηλο.